24 april 2024 Algemene Ledenvergadering Balk Vooruit in The String

Je bent van harte welkom op onze  ALV op woensdag  24 april 2024 in The String, Gaaikemastraat 3 in Balk.

Wij beginnen om 20.00 uur vanaf 19.30 uur is de deur open en staan koffie en thee klaar. Na het officiële deel van de vergadering zal er een half uur oud filmmateriaal van Balk vertoond worden. Met dank aan Hendrik Leijenaar.

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Notulen 2023*
  3.  Ingekomen stukken
  4.  Vaststellen statuten*
  5.  Financieel Verslag
  6.  Bestuursverkiezing
  7. Presentatie van onderwerpen in 2023
  8. Rondvraag

*te vinden op deze website onder ‘Over ons’ en door vervolgens op “Documenten en Links’ te klikken

Pauze

Hendrik Leijenaar heeft 30 minuten mooie oude filmbeelden van Balk beschikbaar voor deze avond, vervolgens napraten met een drankje.

Ik wil lid worden

Wil jij graag lid worden van Balk Vooruit? Vul hier je gegevens in.