De Groene Loper – Wandelroutes

In 2017 heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich. Deze zijn op het kaartje Blauw, Rood en Groen gekleurd  en zijn tot stand gekomen met steun van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea en de 3 Plaatselijke Belangen. Door samenwerking met Kunstkring Gaasterland, die gezorgd heeft voor een aantal kunstwerken langs de routes, zijn de paden een samenspel geworden van natuur, landschap en kunst.

De genoemde werkgroep Groene Loper heeft inmiddels een nieuw leven en een nieuwe bezetting. Formeel valt het nu, vanwege het aanvragen van financiën, onder de werkgroep Griene Romte van Dorpsbelang Wijckel. In werkgroep De Groene Loper participeert ook Plaatselijk Belang Balk. De hernieuwde werkgroep voert het beheer en onderhoud uit, verzorgt de kunstwerken en regelt samen met de Marrekrite de routering. Voorlopig richt de werkgroep zich op het beheer van de Blauwe route.

Blauwe route Slotermeer (7km)

In tegenstelling tot de tekst op bovenstaand routepaneel, kan de Blauwe route in beide richtingen gelopen worden. Onderstaande beschrijving start in het centrum van Balk bij knooppunt 22, Raadhuisstraat 17, aan de Luts (aan de kant van het oude raadhuis, 100m in zd westelijke richting) en gaat vervolgens in noordoostelijke richting, over een vaste stenen brug, langs de Luts. Dan even van de Luts af en door een nieuwbouwwijk met veelal huizen aan het water, in noordoostelijke richting. Na deze woonwijk, links de gemeentelijke passantenhaven, zoekt u weer de Luts op, richting Slotermeer, tot bijna de  jachthaven met watervilla’s, Lutz genaamd ofwel de oude naam van de Luts. Ongeveer 50 meter voor het receptiegebouw gaat u rechtsaf een halfverhard pad op, door bouwland, richting een bosje met weiland. Linksaf door een open hek, weer linksaf en dan richting Slotermeer, met links de parkeerplaats van de watervilla’s en vervolgens links het wat oudere huisjespark. Dan langs een klein nieuw gemaaltje, en via een klapjeshek wandelt u op de dijk, oostelijk langs de Sleattemer Mar (Slotermeer) en het Natuurgebied Wikeler Hop (Staatsbosbeheer).

Vanuit de dijk heeft u een magistraal uitzicht over het open landschap. Voordat u in de rietlanden een rustgebied voor watervogels bereikt, waar volgens recente tellingen een 40-tal soorten voorkomen, slaat u rechtsaf via een bruggetje het bouwland in, langs een sloot, richting het buurtschap Bargebek, naar een groot houten villahuis. U ervaart heel mooi de glooiingen waar Gaasterland om bekend staat. Deze zijn door stuwend ijs in de voorlaatste ijstijd ontstaan.  Voor uitgebreide informatie zie www.defryskemarren.nl/landschapsbiografie-sudwesthoeke. De hoogtes hier variëren van net onder NAP vlak bij het Slotermeer, naar ruim 4m boven NAP in het buurtschap Bargebek. U komt bij het houten villahuis uit op een doodlopend deel van de Jachtlustweg, bij een yoga studio en u loopt dan in westelijke richting naar herberg Boswijck, vanaf knooppunt 35 via een fietspad. Bij herberg Boswijck (knooppunt 25) heeft u de keuze om linksaf te gaan, de Sanmar in, en direct na ongeveer 200m rechtsaf via een voetpad langs het particuliere parkbosje (in ontwikkeling), ofwel It Boukeboskje, naar de Lynbaen te gaan. In dit parkbosje staan zeer bijzondere gestapelde bouwwerken in de geest van Louis Le Roy (zie ook www.leroytuin.nl). Boukeboskje zijn er verschillende korte wandelpaden, met af en toe een vrij uitzicht. Via de Lynbaen (knooppunt 26) loopt u vervolgens richting Balk, naar knooppunten 29 en 24. Een andere, kortere, keuze bij knooppunt 25, bij herberg Boswijck, is via het fietspad de Jachtlustweg vervolgen en direct terug naar Balk te gaan. Dan mist u wel het fraaie parkbosje.

Honden verboden

De route over de dijk is verboden voor honden vanwege de schapen die langs het Slotermeer grazen en de nabijheid van het stiltegebied langs de dijk waar in de rietlanden vele broedvogels zich nestelen en zelfs een groep reeën voorkomen.
Verstoor de dieren niet, houd u aan de regels en respecteer de natuur!

Kleine uitbreiding (5km) van de Blauwe route, richting Ruigahuizen

Op het kaartje is de Blauwe route ongeveer 7km lang. Deze is uit te breiden en aantrekkelijker te maken. Hiervoor bij het begin- of eindpunt, knooppunt 22,  in Balk in zw richting langs de Luts lopen, via knooppunten 14 en 19, langs de patatzaak, onder het lage viaduct door, nog steeds langs de Luts (ook route van de 11Stedentocht die elk jaar statistisch dichterbij komt, maar door “climate change” elk jaar verder weg blijft) langs voetbalvelden van Balk. Dan 1e weg links, de Coenderssingel op (of nog fraaier: iets verder naar links, een voetpad op, het bos in, parallel aan Coenderssingel, dit is een prachtig slingerend bospad, goed aangegeven, met rechts min of meer het landgoed aanhoudend, uiteindelijk uitkomend op een asfaltweg, en daar naar links, naar knooppunt 21). Einde van Coenderssingel linksaf bij knooppunt 21, dan bij knooppunt 20 rechtsaf het fietspad op langs een bosrand, door het bos naar knooppunten 52 en 51. Vervolgens de provinciale weg oversteken waar zo hard wordt gereden, en via de Vogelsanghwei naar knooppunt 26, let op de bijzondere bewegwijzering in de tuin op de hoek, rechtdoor via het smalle pad, richting Boukeboskje, op het eind linksaf richting herberg Boswijck en u bent weer op de originele Blauwe route.

Het voordeel van deze uitbreiding is dat het wandelen op het fietspad, langs de drukke weg tussen Balk en Wijckel, vermeden wordt. Nog meer asfalt wordt er vermeden als de route, parallel aan de Coenderssingel, door het bos wordt genomen. De totale route wordt op deze wijze ongeveer 12-13km en zijn er 3-4 extra bankjes om even uit te rusten.

De routekaart kan ook vergroot worden en eventueel geprint worden om mee te nemen op de wandeling.
In Balk aan de Luts, naast Raadhuisstraat 17, staat een groot bovenstaand infopaneel met wat beperktere informatie.

Overige informatie

Geen