De Nacht van de Nacht is de landelijke campagne van de natuur- en milieufederaties met als doel Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. ,,De verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Dat zorgt ervoor dat het ritme van mens en dier wordt verstoord”, aldus de organisatie.

De nacht van de nacht wordt om de 2 jaar in oktober georganiseerd door een enthousiaste commissie met vrijwilligers en ondersteund door Plaatselijk Belang Balk Vooruit. Deze sfeervolle avond waaraan ook de scholen hun steentje bijdragen wordt georganiseerd met veel cultuur, muziek, verhalen en gezelligheid. De verlichting langs de Luts gaat uit en de kades worden sfeervol verlicht met kaarsjes.

De laatst georganiseerde Nacht van de Nacht van 29 oktober 2022 was een groot succes met veel voorstellingen langs de Luts. De opening van de avond vond plaats in de RK kerk waar de toegang een donatie in de vorm van producten voor de Voedselbank werd gevraagd.

Wil je ook mee doen? Geef je dan op via nachtvandenacht@gmail.com of stuur een bericht naar info@balkvooruit.nl

Project
Overige informatie

Wil je ook mee doen? Geef je dan op!