Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’.

Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’. Met een vervolgonderzoek worden nu de beste opties verder uitgewerkt.

Voorop staat dat het voor elke inwoner haalbaar én betaalbaar moet worden om van het aardgas af te gaan.

Het informatiepunt vind je aan de Van Swinderenstraat 22b, aan het pad tussen de Poiesz en de Van Swinderenstraat, achter de Etos.

Donderdag, vrijdag en op afspraak
Het informatiepunt is elke donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Dynhus, een van de initiatiefnemers van Eigen Warmte Balk, gaat vanuit het informatiepunt de eigen huurders informeren.

Wil je meer weten?
Kijk op de website https://eigenwarmtebalk.frl/ en volg Eigen Warmte Balk op Facebook en Instagram.

Of ga langs bij het informatiepunt  aan de Van Swinderenstraat 22b, het pad tussen de Poiesz en de Van Swinderenstraat, achter de Etos.

Het informatiepunt is elke donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Dynhus, een van de initiatiefnemers van Eigen Warmte Balk, gaat vanuit het informatiepunt de eigen huurders informeren.

 

Project jaar

2022