Het Raadhuis

Plaatselijk Belang heeft in 2018 met het gemeentebestuur afspraken gemaakt over het incidenteel gebruik van het raadhuis. Begin 2019 zijn de voorwaarden bekend geworden.

Onder de volgende voorwaarden is gebruik van het raadhuis mogelijk:

  • het betreft een activiteit met een openbaar karakter.
  • de activiteit is niet commercieel.
  • het pand wordt naderhand weer schoon opgeleverd.
  • de activiteit verstoort het overige gebruik van het raadhuis niet.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • de nacht van de nacht
  • verhalenfestival
  • kunstmarkt
  • eenmalige expositie
  • rondleiding

Wilt u van het raadhuis gebruik maken dan kunt u daarover contact opnemen met Plaatselijk Belang via info@balkvooruit.nl.
Door de facilitaire medewerker van de gemeente wordt een besluit genomen of de voorgestelde activiteit mogelijk is.

Project jaar

2022

Overige informatie

Geen