In Balk zetten sport-, sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen, Plaatselijk Belang en de Gemeente zich samen in om de huisvestigingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen. Gezamenlijk is dit de werkgroep MFC Balk.

Uit het haalbaarheidsonderzoek in 2021 is gebleken dat gezamenlijke huisvesting in de vorm van een MFC inpasbaar is op de locatie van sporthal De Trime in Balk. De sporthal zou moeten worden vergroot met ruimtes die gezamenlijk en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Voor de leefbaarheid is het belangrijk om de verschillende voorzieningen voor de inwoners van Balk op een centrumlocatie te behouden. Denk hierbij aan de vele functies die het gebouw kan hebben, bijvoorbeeld koffiedrinken voor ouderen, ontmoeting, jeugdactiviteiten, muziekles, schoolgymnastiek.

Door architectenbureau Zijlstra uit Harich zijn er vier modellen van een nieuw MFC uitgewerkt die laten zien hoe de uitbreiding van de sporthal en het multifunctionele gebruik van ruimte eruit kan komen te zien en hoe dit van invloed is op de omgeving. Er zullen nog verschillende aspecten onderzocht moeten worden zoals o.a. parkeerruimte.

De planning is dat het college en de raad in de eerste helft van 2023 een besluit gaan nemen over de vervolgontwikkeling van het plan.

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief via de website van de gemeente. Op onze website zullen wij je ook op de hoogte blijven houden.

Project jaar

2022

Overige informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief