Aan het begin en tijdens het recreatie seizoen wordt de zwemlocatie bij Badmeester Keimpe regelmatig afgezet met waarschuwingsborden. Dit vanwege de grote hoeveelheid slib of andere vervuiling (bijvoorbeeld blauwalg) van het zwemwater. De gemeente en FUMO (de dienst die toezicht houdt op de kwaliteit van het zwemwater in de provincie) vinden het regelmatig niet verantwoord om de zwemlocatie open te houden.

Op initiatief van de eigenaren van De Stipe en Badmeester Keimpe, is, samen met andere recreatieondernemers, de watersportvereniging en Balk Vooruit in 2021 met spoed een overleg gepland om de ontstane situatie te bespreken. Samen met de gemeente is toen besloten de zwemlocatie uit te baggeren. Deze snelle actie leverde een goed resultaat op, helaas bleek het niet structureel dé oplossing te zijn.

In januari 2022 zijn de partijen weer bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken en is er een brief uitgegaan naar de gemeente.

Balk verdient het om een goede zwemlocatie te hebben. Inmiddels heeft de gemeente een projectleider aangesteld. In de zomer van 2022 is opnieuw gebaggerd. Naar een structurele oplossing wordt nog steeds gezocht.

Project jaar

2022

Overige informatie

Geen